about illustration

Документи УГКЦ

Християнське суспільне вчення не обмежується виключно документами та позиціями Римського Апостольського престолу, але включає і напрацювання єпископів, священиків, богословів та всіх вірних окремих Церков чи християнських спільнот на чолі з єпископом. Папа Павло VI у своєму Апостольському листі Octogesima Adveniens (1971) вказує на очевидну різноманітність релігійних, соціо-культурних, політичних та інших контекстів і обставин, в яких перебувають християни в різних куточках світу. У світлі такого розмаїття, для Римського Архиєрея чи цілої комісії є досить складно сформулювати вчення чи позицію, яка, зберігаючи свою універсальність, чітко відповідала б соціальним викликам кожного окремого регіону. Згідно з папою, це не є амбіцією Апостолького Престолу. Натомість, понтифік закликає всі християнські спільноти до аналізу об'єктивної ситуації своєї країни чи конкретного регіону у світлі Євангелія з метою виробити конкретні дієві кроки для подолання актуальних політичних, економічних та іншого роду суспільних викликів. (Octogesima Adveniens, 3-4)

Українська Греко-Католицька Церква, хоч і не має такого систематизованого та опрацьованого корпусу соціальної доктрини, як Римсько-Католицька Церква, однак має чималу спадщину суспільно-зорієнтованих документів, творів, послань, які залишаються недослідженими або не так поширеними. Окрім спадщини минулого, УГКЦ продовжує відчитувати "знаки часу" українського суспільства і реагувати на них, закликаючи своїх вірних до певної громадянської позиції або надаючи певні перестороги в небезпеках у світлі Євангелія та християнського передання. В цьому розділі поміщено такі основні суспільно-зорієнтовані документи УГКЦ.

news illustration
Послання Синоду Єпископів УГКЦ про подолання моральної недуги корупції

На дорозі державного і суспільного будівництва є ще чимало перешкод, не тільки зовнішніх, але і внутрішніх. Однією з найбільших внутрішніх загроз є корупція, яка в сучасних умовах гальмує розвиток економіки та громадянського суспільства.

news illustration
Про явище хабарництва в нашій країні та як його поборювати

Публікуємо уривок зі звернення до вірних на Великий піст єпископів Києва-Галицького Верховного архиєпископства УГКЦ «Про явище хабарництва в нашій країні та як його поборювати», даного 5 березня 2008 р. Б.

news illustration
Як будувати рідну хату

“Як будувати рідну хату” це одне з останніх послань Митрополита Андрея Шептицького до духовенства, усіх вірних, в якому йдеться про шлях державотворення, обов'язки та відповідальність всіх громадян у поліичному житті держави. Написана 70 років тому праця про державність є хорошим дороговказом, актуальним у сучасних обставинах.

news illustration
О квестії соціальній

Послання Митрополита Андрея Шептицького "Про соціальне питання" розкриває проблематики багатства і бідності, гідності праці, небезпек капіталізму і лібералізму та низки інших суспільних і світоглядних питань. Серед непростих викликів цього часу Митрополит чітко окреслює обов'язки християнина, завданням якого є стояти на сторожі суспільної моралі та соціальної справедливості.