about illustration

Енцикліки

Енцикліка (лат. encyclica, грец. ενκυκλιος — окружний (окружне послання) - офіційний документ Папи Римського, яким понтифік звертається в першу чергу до всього духовенства і вірних Католицької Церкви, а також до всіх людей доброї волі з питань віри, моралі, суспільно-політичних та інших питань і проблем. Дуже рідко конкретною енциклікою папа може звертатись до патраірхів та єпскопів окремих Церков, що перебувають в сопричасті з Римом.

В ранньому християнстві енцикліками називались не лише послання папи, але і будь-які листти патріархів, архиєпископів чи єпископів до інших єпископів чи вірних. Сьогодні такі звернення називаються пастирськими листами чи посланнями, а термін енцикліка застосовується виключно до папських документів.

Хоча енцикліки і мають великий авторський авторитет, адже підписані Римським Архиєреям, проте їхній зміт не має характеру ex catedra, тобто не є абсолютно непомильними і не мають характеру догм віри. Однак, твердження, судження і заклики папських енциклік є серйозними авторитетними відповідями на ті чи інші питання та спонукають до конкретних способів мислення і дій.

news illustration
Fratelli Tutti

05 Березня 2021

В енцикліці Fratelli Tutti центральна увага приділена людській гідності. Як сказав Папа Римський Франциск перед оприлюдненням Fratelli Tutti, «Знаки часу чітко показують, що людське братерство та турбота про творіння і навколишній світ є єдиним шляхом до цілісного розвитку та миру».    

news illustration
Laudato si

18 Червня 2016

Головні теми енцикліки, що проходять через всі її розділи: зв'язок між бідністю і вразливістю живої природи; критика ідей і форм влади, які підтримують прогрес за рахунок навколишнього середовища; роздуми про людський сенс екології; необхідність пошуку нових шляхів розвитку людства в гармонії з навколишнім світом.

news illustration
Caritas in Veritate

29 Червня 2009

Енцикліка папи Бенедикта XVI "Любов у правді" присвячена соціально-економічним та політико-культурним проблемам, має великий антропологічний фундамент. 

news illustration
Centesimus Annus

01 Травня 1993

Це третя соціальна енцикліка Івана Павла II, яка показує безперервність 100-річчя соціального вчення Церкви уздовж осі взаємності між Богом і людиною: визнати Бога в кожній людині і кожну людину в Богу є умовою справжнього людського розвитку.

news illustration
Sollicitudo rei socialis

13 Грудня 1987

Енцикліка розглядає глобальні соціальні, економічні та політичні проблеми сучасного світу. З метою дати моральну і теологічну оцінку сучасної ситуації в галузі суспільних відносин і визначити соціальні завдання Церкви.

news illustration
Laborem Exercens

14 Вересня 1981

Цією енциклікою папа захищає право на працю, право на справедливу винагороду (і відповідні пільги), а також право на організацію вільних професійних спілок.