about illustration

Енцикліки

Енцикліка (лат. encyclica, грец. ενκυκλιος — окружний (окружне послання) - офіційний документ Папи Римського, яким понтифік звертається в першу чергу до всього духовенства і вірних Католицької Церкви, а також до всіх людей доброї волі з питань віри, моралі, суспільно-політичних та інших питань і проблем. Дуже рідко конкретною енциклікою папа може звертатись до патраірхів та єпскопів окремих Церков, що перебувають в сопричасті з Римом.

В ранньому християнстві енцикліками називались не лише послання папи, але і будь-які листти патріархів, архиєпископів чи єпископів до інших єпископів чи вірних. Сьогодні такі звернення називаються пастирськими листами чи посланнями, а термін енцикліка застосовується виключно до папських документів.

Хоча енцикліки і мають великий авторський авторитет, адже підписані Римським Архиєреям, проте їхній зміт не має характеру ex catedra, тобто не є абсолютно непомильними і не мають характеру догм віри. Однак, твердження, судження і заклики папських енциклік є серйозними авторитетними відповідями на ті чи інші питання та спонукають до конкретних способів мислення і дій.

news illustration
Rerum Novarum

15 Травня 1891

Енцикліка папи Лева ХІІІ Rerum Novarum (1891) про робітниче питання вважається першою соціальною енциклікою. В документі папа порушує питання гідності праці, її справедливої оплати та умов праці, значення і роль професійних товариств та об'єднань.