Octogesima adveniens

14 Травня 1971

Енцикліка висвітлює погляди на різні аспекти постіндустріального суспільства: християни в місті, політика, умови для розвитку молоді, робітники, становище жінок, безробіття, дискримінація, маргіналізація, міграція, зростання населення, засобів масової інформації, екологічна проблема.

about illustration

Історичний контекст   

  • 80-річчя Rerum Novarum.
  • Роки, відмічені протестами студентів, робітників і феміністок.
  • Період антиколоніалістичної боротьби.

Основні теми енцикліки

У своїй енцикліці, яка ще має назву "Про розвиток людей", Павло VI говорить: "Миряни мають зрозуміти завдання змінити цей тимчасовий порядок. Тоді коли ієрархія відгірає вчительську та авторитену роль в інтерпретування моральних законів, миряни мають обов'язок діяти згідно зі своїми ініціативами в їхніх локальних середовищах, а не пасивно очікувати рекомендацій і закликів інших." (OA, 21)

Папа кілька разів аовторює: "Нехай кожен проаналізує себе самого, щоб побачити, що кожен особисто зробив дотепер і що міг би зробити. Повторяти усталені принципи і наголошувати на проблемних місцях недостатньо. Ці слова матимуть значення лише тоді, коли вони будуть підкріплені усвідомленням особистої відповідалності і готовністю до конкретних дій." (ОА, 48) 

Папа зазначає, що ідея соціалізму має багато спільного з Християнством і його мажна ідеалізувати як "бажання дасягти справедливості, солідарності та рівності," але це було б ілюзорним та небезпечним прийняти цю ідеологію, яка в результаті привела до тоталітаризму та наруги над суспільством.

Це також перший документ Учительського уряду Церкви, в якому йдеться про заклик до охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

 

Читати енцикліку на офіційному ресурсі Ватикану