Економіка і праця

Короткі відеолекції провідних українських викладачів та громадських діячів на теми гідності праці, співвідношення етики та економіки, а також функції грошей в контексті досягнення спільного блага.

about illustration

Комісія УГКЦ "Справедливість і Мир" пропонує цикл коротких відеолекцій, зосереджених навколо тем економіки та праці. Провідні викладачі та громадські діячі торкатимуться низки проблемних питань, які хвилюють сучасне українське суспільство, та даватимуть на них відповіді у світлі Християнського суспільного вчення.

 

Віце-президент Всеукраїнського об'єднання солідарності трудівників ВОСТ «ВОЛЯ» Юрій Курило висвітлює тему "Гідності праці та права на працю." "Праця є правом і благом" - цими словами промовець розпочинає свою лекцію, в ході якої висвітлюватиме питання об'єктивного та суб'єктивного вимірів праці, отримання задоволення від професійної діяльності, роль професійних об'єднань та акцентуватиме на інших важливих моментах даної тематики.

 

Викладач економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Богдан Засадний ділиться своїми думками з приводу співвідношення етики та економіки. Лектор зокрема робить наголос на тому, що "в центрі усіх взаємин та усіх сторін, які беруть участь в економічній діяльності, знаходиться людина." Результатом цієї діяльності повинно бути "створення умов для заможного життя, розвитку духовних цінностей та інших умов, за яких кожна людина почувала б себе вільною." Ці тези є відправними точками подальших цікавих ідей та тверджень, висловлених автором впродовж лекції.

 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Максим Яковлєв говорить на тему "Гроші та спільне благо." Лекція починається із розрізнення та пояснення цих двох понять та їх співвідношення у світлі Християнського суспільного вчення.

 

Дякуємо авторам лекцій за їх підготовку та виклад і запрошуємо всіх охочих і зацікавлених до їх перегляду та обговорення у ширших колах.